H i k a s i Jalgi hadi Euskal Herriko nonbait Nor naizen
 

Hizkuntza gutxik dauka ergatiboa, eta munduan ez da aditza hiru sintagmak jokarazten duteneko hizkuntzarik, ezta aditza deklinatzen duenik ere, euskara izan ezik. Hala ere, euskarari erdal arauak ezartzen dizkiote: erdaran nola, euskaran hala.

Hemen ikuspegi berri bat aurkituko duzu: erdal arauak bazterturik, ezagut ezazu euskarak berak erakusten digun egitura. Hona hemen bederatzi atalak:

  1. Asmoa eta helburua
  2. Perpausa
  3. Sintagma
  4. Sintagma deklinagarria
  5. Deklinabidea
  6. Sintagma jokagarria
  7. Jokabidea
  8. IZAN adizkiak
Gairik irakurrienak:   "Artikulua"   Mugatua eta mugagabea   Ñ zaharkitua   Zein ala zer?

Liburuki eta ebook moduetan
Liburukia 20 euroan eta ebooka 9 euroan dauzkazu salgai interneteko dendetan (liburuetan ez da agertzen hemengo «9. Adizki trinkoak» atala).

 
Kritikak, galderak eta iradokizunak ongi etorriak dira: posta