Euskal euskara   Jalgi hadi Euskal Herriko nonbait Nor naizen
 

Merkatuko lehen metodoa duzu hau.

Etxean, adiskideekin, ikaskideekin, lagunartean, lankideekin, neska-mutilen artean eta bikote-harremanetan hika egin dezakegu, konfiantza, laguntasun edo adiskidetasuneko hizkerarik egokiena da eta.

Metodo honek osagai hauexek ditu: arauak ikasteko argibideak, ikasiz joaten dena aztertzeko ariketak eta aditz trinko guztien adizki-taulak. Hona hemen hamalau atalak:

 1. Hitanoa noiz erabili
 2. Hitanoa zertan datzan
 3. Zuka mintzatzen ginenean
 4. Hika mintzatzen hasteko
 5. Hitanoa osatzen
 6. Berezko adizkien eraketa
 7. Adizki alokutiboen eraketa
 1. D-aren Z bihurtzea
 2. Erro-aldaketa
 3. Hiketa osatua noiz ez
 4. Hiru jokaerak
 5. IZAN aditza
 6. Beste aditz trinkoak
 7. Ariketen emaitzak

Liburuki eta ebook moduetan
Liburukia 20 euroan eta ebooka 9 euroan dauzkazu salgai interneteko dendetan.

 
Kritikak, galderak eta iradokizunak ongi etorriak dira: posta